Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési (süti-) tájékoztató

 

A jelen tájékoztató hatálya

Jelen szabályzat a REX-ELEKTRO Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) kezelésében álló következő weboldal(ak)ra vonatkozik:

 

Az Üzemeltető - mint adatkezelő - személye:

 

Név: REX-ELEKTRO Kft.

 

E-mail: info@rexelektro.hu

 

Telefon: +36 1/388-8547

 

Székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 1.

 

A cookie-k (sütik) fogalma és célja

Amikor a látogató a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, továbbá a weboldal kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie - munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak. A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése.

 

Az Ön hozzájárulását igénylő sütik használatához Ön a jelen tájékoztató elfogadásával adja kifejezett hozzájárulását.

 

 

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről az egyes sütik tekintetében

 

Süti megnevezése

Forrás

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

accepted

saját

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

(jogos érdek)

Ön hozzájárulási adatainak rögzítése.

A felhasználó általi törlésig

XSRF-TOKEN

saját

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

(jogos érdek)

A weboldalunk biztonságos használatát teszi lehetővé.

A felhasználó általi törlésig

wwwproepsterhu_session

saját

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Az adott sessionben végrehajtott tevékenységeket rögzíti a felhasználó kényelme érdekében.

120 perc

__Secure-3PSIDCC

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

NID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

6 hónap

__Secure-1PSIDCC

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

SIDCC

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

__Secure-3PAPISID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

CONSENT

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

SSID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

__Secure-1PAPISID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

HSID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

__Secure-ENID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

__Secure-3PSIDCC

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

__Secure-1PSIDCC

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

SID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

SAPISID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

APISID

.google.com

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

(az érintett hozzájárulása)

Űrlapok védelme – Google Recaptcha V3

1 év

 

Az Ön hozzájárulását igénylő sütik használatához Ön a jelen tájékoztató elfogadásával adja kifejezett hozzájárulását.

 

 

Az adatkezelés biztonsága

A weboldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a weboldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

 

 

 A cookie-k (sütik) beállítása, letiltása

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, illetőleg megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők sütibeállításairól

Tudnivalók reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén az adatkezeléssel és sütikkel kapcsolatos tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné azt megtekinteni, kapcsolja ki a reklámblokkoló alkalmazást.

 

Harmadik országba történő adattovábbítás

Honlapunk egyes sütijeit a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által fejlesztett eszköz révén kezeljük. A Google szolgáltatása harmadik országbeli szervereken is tárol személyes adatokat, ezen harmadik országba történő adattovábbításokra a GDPR 46. cikkében nevesített általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor.

A Google adatszervereinek földrajzi helyeiről részletesen ezen a linken kaphat információt: https://www.google.com/about/datacenters/locations/

A Google általi adatkezelési műveletekről ezen a linken kaphat részletes tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai a személyes adatai kezelésével összefüggésben

A tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az adatkezelőtől írásban kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa:

  • mely személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • továbbá, hogy az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy, ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítse valamely személyes adatát.

 

A törléshez való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy az adatkezelő valamely személyes adatát törölje. A kérelem nem teljesíthető abban az esetben, ha az adatkezelő  jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést végez.

 

A korlátozáshoz való jog

 

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerinti feltételek valamelyike fennáll.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

Az érintett a fenti jogai érvényesítése végett írásban kérelmet terjeszthet elő, melyet az adatkezelő a kézbesítéstől számított 25 napon belül, helyesbítés iránt előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul vizsgál meg. Amennyiben az érintett kérelmének jogossága egyértelműen megállapítható, az adatkezelő megteszi a szükséges intézkedést és erről az érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon tájékoztatja. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy annak elutasításáról dönt és erről az érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon indokolt döntésével értesíti.

 

 

Az érintett jogorvoslati lehetőségei a személyes adatai kezelésével összefüggésben

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelővel szemben

bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelőnek, illetve az általa megbízott vagy

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes

adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja.

 

A Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetősége a személyes adatok kezelésével összefüggésben

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu